Икономически университет – Варна

50 години от завършването си отпразнува випуск 1972 г. на специалност „Счетоводна отчетност“ в Икономически университет – Варна

50 години от завършването си отпразнува випуск 1972 г. на специалност „Счетоводна отчетност“ в Икономически университет – Варна. Възпитаниците на висшето училище, което по времето на тяхното обучение е било именувано Висш институт за народно стопанство „Димитър Благоев“, се събраха от различни краища на страната на вълнуваща среща в университета. На 11.06.2022 г. те разгледаха архивни снимки, върнаха се в някогашните си учебни зали, разходиха се по модерната Студентска улица, припомниха си незабравими моменти от студентския живот. Алумните на първото висше търговско училище в България с удовлетворение коментираха как грижливо е опазена и красиво е променена учебната среда във вековната сграда – паметник на архитектурното наследство, и в какви модерни условия се обучават съвременните студенти.

С този випуск висшето си образование е завършил и проф. д-р ик.н. Кальо Донев – ректор на Икономически университет – Варна в три мандата (1995 – 1999 г., 2003 – 2007 г. и 2007 – 2011 г.) и настоящ председател на Съвета на настоятелите. Мнозина от дипломиралите се в специалност „Счетоводна отчетност“ през 1972 г. са успели да постигнат успешно кариерно развитие и професионална реализация. Сред тях са: Хайредин Хюсеинов – дипломат (посланик на България в Босна и Херцеговина); доц. д-р Васил Петков – преподавател по микро и макроикономика в ПУ „Паисий Хилендарски“; Мария Ангелова – директор на НАП – Бургас; Атанаска Георгиева – главен финансов ревизор на „Експресбанк“; Ана Тасева – гл. счетоводител в БДЖ; Марагарита Матева – директор на няколко предприятия и др.

13 юни 2022Подобни