Икономически университет – Варна

Работна среща между ректора на Икономически университет – Варна и кмета на Русе

Работна среща между ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, кмета на Община Русе Пенчо Милков и зам.-кмета по хуманитарни дейности Енчо Енчев се състоя на 21.06.2022 г. Бяха обсъдени много въпроси, свързани с инвестиционния профил и възможностите за икономическо развитие на регионите; ролята и ефективността на плановете за социално-икономическо развитие; факторите, мотивиращи младите хора да останат в родните си места и да се развиват и др. Проф. Станимиров беше впечатлен от стройната общинска политика за развитие на дигитални умения в рамките на целия курс на обучение – от детската градина до университета. Според него това е визия на Общината за увеличаване на дела на дигиталните създатели.

Беше коментирано и сътрудничеството между Икономически университет – Варна и Русенския университет „Ангел Кънчев“ в областта на предприемаческите проекти. Проф. Станимиров и кметът разговаряха също за бъдещето на българското образование и възпитаването на дейни млади хора. Обсъдени бяха двете нови производства, които чуждестранни компании предстои да започнат в Русе. Господин Милков запозна проф. Станимиров с процеса за подобряване на инвестиционен профил на Общината и му подари изданието, в което той е описан, с мото „Русе – пристанище на нови възможности“.

Кметът на Община Русе получи почетен плакет на Икономически университет – Варна.

22 юни 2022Подобни