Икономически университет - Варна

Церемония за връчване на дипломи

Начало
29
ное

Церемония за въчване на дипломи

за учебната 2018/2019 година

за учебната 2018/2019 година

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника

за учебната 2018/2019 година

Информация за студенти с неположени и/или приравнителни изпити от предходни години

за учебната 2018/2019 година

за учебната 2018/2019 година

за учебната 2018/2019 година