Икономически университет – Варна

Строители-ветерани посетиха Икономически университет – Варна 50 години след дипломирането си

Членовете на Националния клуб на строителите-ветерани (регионалната секция във Варна) посетиха Икономическия университет – Варна на 4.07.2024 г. Сред тях бяха бивши възпитаници на висшето училище от специалност "Икономика на строителството", които отново влязоха в своята Алма матер 50 години след дипломирането си. Строителите-ветерани бяха посрещнати от представители на катедра „Бизнес, инвестиции и недвижими имоти“ с ръководител доц. д-р Тодор Райчев и Елица Виденова – експерт „Връзки с обществеността“. Посещението беше организирано по инициатива на Антон Тончев, а сред гостите бяха Димчо Василев – почетен гражданин на Варна, и Велико Десов – заместник-министър в Министерството на строителството през 1987 – 1989 г. и почетен гражданин на гр. Девня.

Ветераните си припомниха историята на 110-годишната сграда на ИУ – Варна, отново седнаха на студентските скамейки, посетиха знакови места в университета, споделиха спомени от своите студентски години и имаха емоционална среща с ректора проф. д-р Евгени Станимиров.

Ето какво написа г-н Тончев след посещението си в ИУ – Варна: „По време на обиколката приятно бяхме сюрпризирани от среща с ректора на университета  проф. д-р Евгени Станимиров – завидно млад учен и университетски ръководител. Той любезно ни покани в една от академичните заседателни зали и задълбочено ни разказа за мястото на нашия варненски университет в българската, европейска и световна наука, за иновационната работа на академичния и студентски състав. Видяхме един храм на науката и възпитанието, невероятна база, организация на нейното използване, библиотека-мечта, завидна успеваемост на обучаемите, амбициозни млади учени и преподаватели, ректор, пълен с енергия и амбиции да държи „нашия“ университет в челото на българското висше образование и наука.“

Националният клуб на строителите ветерани е учреден през 2013 г. и негови  членове са строителни инженери, архитекти, минни инженери, геодезисти, икономисти, счетоводители,  техници и др. Основни цели на организацията са поддържане информираността на членовете й по проблемите на съвременното строителство, проектиране, строителната наука и образование, подпомагане дейността на Камарата на строителите в България (КСБ), честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители – ветерани и осъществяване на дейности за развитието но строителното производство.

05 юли 2024Подобни