Икономически университет – Варна

Конкурс за отличието "Успешно реализиран студент" на Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна обявява конкурс за отличието „Успешно реализиран студент“ на висшето училище. То се връчва в три категории – „Предприемачество“, „Бизнес администрация“ и „Политика и държавна администрация“.

За него могат да бъдат номинирани лица, които към датата на обявяване на конкурса:

  • са завършили успешно Икономически университет – Варна в специалност от ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ или са придобили образователно-научна степен „доктор“ във висшето училище.
  • са се реализирали в област, съответстваща на професионалното направление на придобитото от тях образование в ИУ – Варна.

Номинирането на кандидатите за отличието може да се извърши от:

  • първичните звена на базата на проследяване на кариерното развитие на завършилите техните специалности студенти. Всяка катедра има правото да номинира не повече от едно лице за всяка от предвидените категории;
  • център „Кариери, предприемачество и маркетинг“;
  • завършили студенти и техните близки.

Целта на отличието „Успешно реализиран студент“ е да се изрази признание към завършилите Икономически университет – Варна студенти, успешно реализирани в професионален план, както и да популяризира техните успехи и постижения с цел мотивиране и вдъхновяване на настоящите и бъдещите възпитаници на висшето училище.

Документите за номинациите се подават в офиса на Център "Кариери, предприемачество и маркетинг" към Икономически университет – Варна в срок до 31 март 2024 г.

Комисия, определена със заповед на ректора, ще оцени постъпилите номинации и ще определи носителите на отличията „Успешно реализиран студент“. Те ще се връчат при тържественото честване на празника на Икономически университет – Варна през месец май.

18 мар 2024Подобни