Икономически университет – Варна

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.86 при максимална 4.00

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 30 и 31.08.2021 г.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г.

Споделете мнението си до 08 август 2021 г.

График за редовна изпитна сесия за I, II, III курс и магистри (V курс - ДНДО и СПН) - месец юни 2021 г.

От 29.03. до 05.04.2021 г. (включително) може да направите избор на факултативни дисциплини, включени в учебния план, по който се обучавате за учебната 2021/2022 г.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за Магистърско обучение на 14 и 15.01.2021 г.

Отлага се провеждането на неположените изпити от минали учебни години и тези по индивидуален план, обявени за периода 29.10. – 12.11.2020 г.

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности.