Икономически университет – Варна

Ключов успех стана факт на 12.03.2024 г. в резултат на съвместната работа на Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).

Заключителното събитие по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" се проведе на 18.12.2023 г., от 10:00 ч. в зала 1 на ИУ-Варна.

Начало
18
дек

Заключителното събитие по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" ще се проведе на 18.12.2023 г., от 10:00 ч. в зала 1

Начало
06
дек

Шестият, последен семинар от поредицата практически семинари за развитие на меки умения, предназначени за студенти от II-ри и по-горен курс на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ, ще се проведе на 06.12.2023 г. от 11:15 ч. Регистрация онлайн или на място.

Начало
01
дек

Дискусията ще се проведе в две идентични сесии с начален час 09:15 ч. и 13:30 ч. Регистрация е достъпна онлайн или на място в деня на провеждане на дискусията. Заповядайте!

Начало
22
ное
Край
24
ное

Поредица от три идентични семинара за развитие на меки умения ("soft skills") за студенти от II-ри и по-горен курс на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ. Продължителността е 6 учебни часа, регистрация на място, онлайн или в кабинет 531, ет. 5, ИУ-Варна.

Дискусията ще се проведе в четири идентични сесии с начален час 9:15 ч., 11:15 ч., 13:30 ч., 15:15 ч. Регистрация на място или онлайн.

Начало
30
окт

Обучението е последно от този вид. Продължителността 6 учебни часа, началото е в 10:15 ч. до 16:30 ч. с включени почивки. Регистрация за участие: онлайн или на място.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 12.01.2024 г. Начало на изпълнение на проектите, одобрени за финансиране – 01.08.2024 г.

Начало
12
окт

Състезанията са за студенти от II-ри и по-горен курс, ще се проведат в три идентични сесии, всички на 12.10.2023 г. с начални часове 11:15 ч., 13:30 ч. или 15:15 ч. в зала 446. Необходима е регистрация - на място в залата.