Икономически университет – Варна

Настанителна кампания за учащите се в Икономически университет – Варна за учебната 2024/2025 година. Кандидатстването за общежитие започва от 10 юли 2024 г. и ще продължи до 22 юли 2024 г.

Залите за хранене в основна сграда и втори корпус на ИУ – Варна могат да се посещават от студенти, преподаватели и служители в часовете от 11:00 до 17:00 от понеделник до петък.

Класираните студенти е необходимо да потвърдят настаняването си, чрез внасяне на депозит в размер на 150 лв.

Вижте повече

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Министър Красимир Вълчев участва в церемонията

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

В опаковки за еднократна употреба ще се осигуряват хранителни пакети, които няма да се консумират на територията на университета.

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

За всички студенти