Икономически университет – Варна

Отворена е залата за хранене на студентския стол в основната сграда на ИУ – Варна. Предстои обявяване на дата на отваряне и работното време на залата за хранене във втори корпус на ИУ – Варна.

Класираните студенти е необходимо да потвърдят настаняването си, чрез внасяне на депозит в размер на 150 лв.

Настанителна кампания за учащите се в Икономически университет – Варна за учебната 2023/2024 година. Кандидатстването за общежитие започва от 10 юли 2023 г. и ще продължи до 24 юли 2023 г.

Вижте повече

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Министър Красимир Вълчев участва в церемонията

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

В опаковки за еднократна употреба ще се осигуряват хранителни пакети, които няма да се консумират на територията на университета.

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус