Икономически университет - Варна

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Еврокомисарят Мария Габриел участва в конференцията

Начало
21
фев

Вижте какви теми ще се разискват на английски език

Начало
13
мар

Посветена на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна

Начало
11
май
Край
12
май

В чест на 100 годишнината от основаването на ИУ-Варна

Обучението се води от университетски преподаватели

Приемане на заявки за участие до 16 март 2020 г.

Начало
16
дек

Събитието има за цел да запознае всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта.

34 Международна научно-практическа конференция, организирана от катедра ИУС

Темата бяха проектите по инициативата „Европейски университети“