Икономически университет - Варна

Начало
11
май
Край
12
май

В чест на 100 годишнината от основаването на ИУ-Варна

Обучението се води от университетски преподаватели

Приемане на заявки за участие до 16 март 2020 г.

Начало
16
дек

Събитието има за цел да запознае всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта.

34 Международна научно-практическа конференция, организирана от катедра ИУС

Темата бяха проектите по инициативата „Европейски университети“

Начало
28
ное

Ще се дискутира кандидатстването с проекти по инициативата "Европейски университети"

Публични лекции и бизнес игра провокираха интереса на студентите

Форумът беше организиран от катедра "Аграрна икономика"

Устойчиво управление на човешките ресурси - първи форум на подобна тематика в ИУ-Варна