Икономически университет - Варна

34 Международна научно-практическа конференция, организирана от катедра ИУС

Темата бяха проектите по инициативата „Европейски университети“

Начало
28
ное

Ще се дискутира кандидатстването с проекти по инициативата "Европейски университети"

Публични лекции и бизнес игра провокираха интереса на студентите

Форумът беше организиран от катедра "Аграрна икономика"

Устойчиво управление на човешките ресурси - първи форум на подобна тематика в ИУ-Варна

Съюзът на учените награди двама преподаватели от ИУ – Варна

Вижте повече

Начало
15
ное

Форумът е посветен на 100 години от създаването на Икономически университет-Варна

Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"