Икономически университет – Варна

Изменения в заповед на ректора на ИУ – Варна във връзка с новите противоепидемични мерки

На основание раздел I, т. 3, т. 6 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО със заповед  № РД14-3158/26.11.2020 г. на ректора на ИУ – Варна се изменя негова заповед № РД14-3101/12.11.2020 г., както следва:

1. В р. IV: Не могат да бъдат провеждани присъствено лабораторни или семинарни практически занятия.

2. В р. ХI: Кандидатдокторантските изпити да се проведат присъствено след отмяна на въведените със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

3. В р. ХIV: Провеждането  на  конферентни  мероприятия,  семинари и други събития да се извършва неприсъствено посредством видеоконферентна връзка.

Дейностите, които не са преустановени или забранени със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се извършват при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед №РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Новата заповед е неразделна част от заповед № РД14-3101/12.11.2020 г. на ректора на ИУ – Варна.

26 ное 2020Подобни