Икономически университет – Варна

Тя бе част от дейностите по проект ETSE-Goals на сдружението, наречен „Насърчаване на пълното включване на целите за устойчиво развитие в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение“.

В края на месец май двама преподаватели от турски висши училища изнесоха лекции пред български и чуждестранни студенти в ИУ – Варна.

В края на месец май 2023 г. отдел „Международно сътрудничество“ проведе работна среща с представители на Бизнес колеж Южен Китай, който е част от Университета за чуждестранни изследвания Гуандонг.

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на български студенти за обучение на арабски и на английски език в саудитски университети.

Университетът на Марибор, Словения, кани студенти с интереси в областта на международния бизнес и устойчивото развитие на Смесена интензивна програма през септември 2023 г.

В продължение на отличните отношения между Икономически университет – Варна и Университета по икономика и педагогика в гр. Карши, Узбекистан, на 18.05.2023 г. преподавателят Фатима Талибовна изнесе онлайн лекция на тема „Бизнес презентации“.

Бивши студенти на Катедра "Туризъм" на ИУ – Варна от Куба споделиха скъпи спомени от студентските си години

Международната фирма Altido, кани студенти от ИУ – Варна и Колежа по туризъм да осъществят “Еразъм+” практика в тяхната организация през 2023 г. Компания е бързо развиваща се в областта на туризма в Европа.

Стажът ще се проведе в отдел „Международно сътрудничество“ на факултета по Икономика и бизнес.

В лекцията се включиха както всички студенти, записани в курса, така и входящи студенти по програма „Еразъм+“, които се обучават в три варненски университета.