Икономически университет – Варна

Новини

ИУ – Варна е първото висше училище в България, което осъществява подобно виртуално обучение на чуждестранни студенти

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Начало
05
окт

на докторант Захари Димитров Барбов

Начало
28
сеп

Покана за провеждане на заседание на нехабилитираните преподаватели в Икономически университет – Варна

Младежи от 10 държави взеха дейно участие в игри с награди показващи знанията им относно нашата страна.

В продължение на 3 дни младежите ще имат възможност да разучат университета, града и българската култура.

с цел преподаване и с цел обучение за учебната 2020/2021 г. Кандидатстването е от 18.09.2020 г. до 09.10.2020 г.

Начало
01
окт

Вижте повече

Начало
22
сеп
Край
23
ное

Изложбата е посветена на 100 годишнината от създаването на университета и университетската библиотека.

Гостите се запознаха с историята и настоящето на университета