Икономически университет – Варна

Новини

Двете институции се споразумяха да си партнират в множество проекти и дейности

Иновативният формат за комуникация с първокурсниците се провежда за първи път във висшето училище

Информационните дни за първокурсниците са на 14 и 15 септември

Икономически университет – Варна е сред институциите, подписали документа

Съоръженията са част от поредицата екоинициативи на висшето училище

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 27 и 28.08.2020 г.

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за

Начало
08
окт
Край
09
окт

Направлението тази година е "Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия"

Участниците получиха и най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова програма "Хоризонт Европа 2020"

Двете институции се споразумяха за дългосрочно партньорство