Икономически университет - Варна

Новини

На празничното събитие бяха поканени 600 граждани в уязвимо положение

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г.

Традиционното състезание се организира от катедра ОИТ

Начало
11
май
Край
12
май

В чест на 100 годишнината от основаването на ИУ-Варна

Обучението се води от университетски преподаватели

Приемане на заявки за участие до 16 март 2020 г.

Отличията бяха връчени на тържествена церемония

Националната награда се присъжда от НПСС и МОН

Кандидатите разработиха в екипи маркетингов казус, представиха предложения и аргументираха решения.