Икономически университет - Варна

Новини

Форумът бе посветен на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна

Гл. ас. д-р Радка Начева участва в проект, финансиран от Европейския социален фонд

Начало
25
мар

на докт. Христина Пламенова Филипова

Погрижете се за бъдещето си сега

Начало
03
апр

на докт. Величка Пеева Маринова

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

В рамките на обявеното извънредно положение, няма да се налагат глоби за невърнати в срок книги/учебници

Срок за подаване на документи до 10.04.2020 г.

За всички ученици, родители, колеги от висшите и средните училища