Икономически университет – Варна

Новини

Начало
22
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 16 април 2024 г.

Състезанието е по инициатива на Икономически университет – Варна, в лицето на катедра „Управление и администрация“, софтуерна компания Pleggi и с подкрепата на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ).

Начало
19
апр

Публична защита на дисертационнен труд на докт. Йордан Тодоров Иванов

Тази година обучението ще се проведе изцяло присъствено в Рим, Италия.

Начало
04
апр

Студентите могат да научат повече и за възможностите за стаж и работа в Coca-Cola Europacific Partners.

Срокът за кандидатстване е до 14.04.2024 г.

Резултати от конкурс по програма "Еразъм+" за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2024/2025 г.

Събитието беше организирано от ПРЧР на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с Областната администрация – Варна, и Икономическия университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна беше сключен на 29 март 2024 г.

Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).