Икономически университет – Варна

Новини

Турската делегация бе водена от зам.-ректора на Анкарския университет проф. д-р Хасан Сердар Йозтюрк.

проведена на 30 и 31 май 2024 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов

Гости на заседанието бяха министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, зам.-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов, директорът на дирекция "Правна" в МОН Любомир Йосифов и Ивана Радонова...

Поправителна изпитна сесия за летен семестър за учебната 2023/2024 г.

На предстоящите избори за Народно събрание на Р България и Европейски парламент на 9 юни 2024 г. студентите в редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от...

Право на участие в конкурса, организиран от Националното сдружение на общините в Република България, имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят

Начало
06
юни

Преди заседанието от 13.00 до 13.30 ч. в зала 1 ще се проведе пресконференция.

Грант Торнтон ООД предлага платен и по-продължителен стаж.

Темите на научния форум бяха посветени на медиацията в образованието, съдебната система, здравеопазването и публичния сектор, както и на дигитализацията в медиацията.