Икономически университет – Варна

Новини

Краен срок за подаване на заявления – 15 юли 2021 г.

Начало
12
ное
Край
13
ное

Конференцията е организирана от Център за качество на стоките и потребителска защита и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Начало
08
юни

Ще бъдат представени възможностите за финансиране, предоставяни от фонд "Научни изследвания" и програма "Мария Кюри", адресирани към представители на академичния и преподавателски състав, докторанти и млади учени.

По време на дискусиите бяха дискутирани възможностите за обмен на студенти между двата университета в и извън рамките на програма „Еразъм+“ и участието им в проекти, финансирани от европейските структурни фондове.

Документа подписаха ректорът на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров и гл. ас. д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна

Той сподели за пътя на успеха, упоритостта и постоянството като основен мотиватор за младите хора.

Документът беше подписан от ректорите на трите водещи висши икономически училища в България

На специална церемония в Икономически университет – Варна на 25 май 2021 г. бяха връчени награди на студенти и ученици, участвали в конкурса за есе "Медиацията в моите представи".

Във форума участваха над 220 студенти в 19 секции

Начало
18
юни

Посветена на 30-годишнината от създаването на катедра "Аграрна икономика" и част от събитията посветени на 100-годишнината на Икономически университет - Варна. Организирана със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.