Икономически университет – Варна

Новини

Последно в поредицата от 6 REG-TECH събития, 6 изследователски семинара, над 70 SUP-TECH сесии за обмен на знания и повече от 20 уебинара по темите на blockchain, AI и BDA.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Начало
17
юни

Вижте повече...

На 08.06.2021г. гл. ас. д-р Христина Филипова от катедра „Туризъм“ - Колеж по туризъм към Икономически университет - Варна, взе участие в престижния франкофонски конкурс „Моята теза в 180 секунди“

Желаещите могат да кандидатстват до 27.06.2021 г.

Тридневното събитие е част от стратегията за развитието на Варна като град на знанието

На 11.06.2021 г. от 14:00 часа, видеоконферентна връзка в Microsoft Teams meeting.

Начало
18
юни

на докт. Надежда Стоянова Костадинова

Учредители са три висши, две средни училища и две туристически камари

Събитието беше организирано от Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) в партньорство с висшето училище