Икономически университет – Варна

До 31.10.2019 г. е осигурен безплатен пробен достъп до над 1650 електронни книги от 9 предметни колекции от Emerald Insight.

с цел преподаване и с цел обучение за учебната 2019/2020 г. Кандидатстването е от 09.09.2019 г. до 07.10.2019 г.

Покана към всички членове на СРИУ-Варна

До 31.10.2019 г. можете да се възползвате от осигурения безплатен пробен достъп до статистическата платформа Statista.

Начало
03
окт

Гледайте на живо

Начало
26
сеп

Начало
26
сеп

Лектор - проф. д-р Миряна Секуловска, преподавател в университет "Св. Климент Охридски" – гр. Битоля, Северна Македония

През първата седмица на юни 2019 г. ст. пр. Юлияна Тодорова осъществи преподавателска мобилност в държавния университет "Ярмук" в град Ирбид, Йордания, което е първа стъпка от осъществяването на договор с ИУ – Варна в рамките на програма "Еразъм+".

Начало
25
окт

Секции "Икономически науки" и "Социални и правни науки"

на професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"