Икономически университет – Варна

Начало
04
апр

на тема "Линейна разпределителна задача и икономическа интерпретация на дуалността"

Начало
29
мар

на тема "Управлението на веригата на доставки – съвременен етап в еволюцията на логистиката"

Начало
29
мар

на тема "Числови редове, сходимост, критерии за сходимост, примери и приложения"

Начало
27
мар

на тема "Взаимовръзката между туризма и креативната индустрия – настояще и бъдеще"

Начало
15
мар
Край
16
мар

на тема "TheAdvancement of Environmental Product Evaluation in Every Day Life"

Начало
15
мар

на тема "Полша в ЕС: резултати срещупървоначални очаквания"

Начало
21
окт

на гл. ас. Велина Иванчева Казанджиева

Начало
15
окт

Целта на конференцията е да бъдат засегнати интересни и съвременни теми, като лекторите могат да бъдат както специалисти в точно определена област така и хора, занимаващи се непрофесионално с ЛИНУКС и други проекти с отворен код.

Начало
30
сеп

на гл. ас. Пламен Маринов Павлов

Начало
27
юни

на гл. ас. Стоян Дешев Хадживеличков