Икономически университет – Варна

Дипломанти от ИУ – Варна заеха трите призови места в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна

Тринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра "Обща икономическа теория", се проведе на 16 декември 2021 г.

Първа специална награда в Национален конкурс "Млад одитор" организиран от Сметна палата бе присъден на Дамяна Янева - студент в специалност "Счетоводство и одит"

В конкурса, обявен от „Еврогайдънс България“ и Центъра за развитие на човешките ресурси, участваха общо 19 предложения

Вижте повече

Кандидатстване от 1.11.2021 г. до 30.01.2022 г.

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

В секция "Счетоводство" взеха участие 248 ученици от 11ти и 12ти клас.

Тази година олимпиадата в трите секции беше в сътрудничество с фирмите myPOS Technologies и Adastra Bulgaria.

Тя ще обвърже най-обещаващите предприемачи на бъдещето и стартъпи, разширявайки техния потенциал и стимулирайки максимално възможностите им за растеж. Програмата ще се проведе в рамките на два месеца – от 29.01.22 г. до 31.03.22 г.