Икономически университет – Варна

Документи за програмата се подават от 2 октомври до 13 ноември 2023

Крайният срок за кандидатстване е 05.12.2023 г.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

За двадесета и първа поредна година Фондация "Еврика" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области.

Целта е да се идентифицират ключовите предизвикателства в дигиталното образование и съвместно създаване на решения (технически и не) между дисциплини и организации.

На 24 юни 2023 г. бяха връчени отличията за 2023 година в рамките на програмата "Outstanding Young Persons - TOYP", организирана от JCI България.

Седем студентски екипи участваха в международен предприемачески обмен със своите иновативни идеи и представиха ИУ – Варна в първа фаза LEARN от настоящия цикъл на програмата Start for Future.

Златомир Иванов е новият председател на студентската организация за мандат 2023 – 2025 г.

Начало
25
юни

Партньорският консорциум между Сдружение Асоциация за международно обществено развитие (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет Ви кани да се включите в изпълнението на проект "Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма Еразъм+

Право на участие в конкурса, организиран от Националното сдружение на общините в Република България, имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят