Икономически университет - Варна

Новини

Тя представи някои идеи за сътрудничество между МТСП и висшите училища

Начало
15
окт

Лектор проф. Мариан Нидзвежински от Университета в Лодз

Начало
16
окт

На 16 октомври 2019 г., от 13.30 ч. в зала 50, Библиотеката на ИУ-Варна организира обучение за докторанти на тема „Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси“.

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

За всички членове на СРИУ-Варна