Икономически университет – Варна

ИКТ Клъстер – Варна, е стратегически партньор на Икономически университет – Варна и получи специална табела на почетната Стена на стратегическите партньори на Студентската улица в академичната сграда

Традиционният форум се организира от катедра „Правни науки“ при Икономически университет - Варна

Подписи под документа поставиха председателят на съда проф. д-р Таня Йосифова и ректорът проф. д-р Евгени Станимиров

Начало
20
окт

В рамките на събитието ще се състои и дискусия по актуални актове на ИСС.

Националната кръгла маса "IT иновации във висшето образование" беше под наслов "Дигитализация и иновации в условията на активно взаимодействие между институциите".

Инициативата беше на отдел "Спорт" в Студентския съвет към Икономически университет – Варна

Събитието беше организирано съвместно от Университетския център по медиация и библиотеката на ИУ – Варна

Неговата мисия е да насърчава предприемаческия дух у студентите във висшето училище и да подпомага развитието на техните предприемачески идеи.

Конференцията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО. Участие взеха представители на университети, училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране и др.

Начало
17
окт

ИУ – Варна, Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge: R&BD ще открият Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации.