Икономически университет – Варна

Организатор на форума беше катедра „Статистика и приложна математика“.

Форумът на тема „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“ се проведе на 21.10.2022 г. в ИУ – Варна и чрез видеоконферентна връзка.

Подписи под документа поставиха главният управител на сдружението д-р Митко Василев и ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Проведена беше и дискусия по актуални актове на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС)

То беше организирано от Министерството на труда и социалната политика и Икономически университет – Варна като съвместна проява по договор за сътрудничество между двете институции.

Вижте повече

Основната цел на посещението е свързана с провеждането на първа партньорска среща по проекта и осъществяването на експертни срещи с цел обмен на опит и добри практики в управлението на културно-историческото наследство в Норвегия.

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.97 при максимална 4.00

Инициатори на идеята за създаването на VDTIP са „Джуниър Ачийвмънт“ – България и Икономически университет – Варна. С откриването му се постави началото на втората в Европа дълбоко технологична иновационна долина.

Първокурсникът Димитър Кандилов е студент в специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“