Икономически университет – Варна

Програмата ще финансира изследвания и иновации за пълно разбиране и формиране на актуални познания у участниците в хранителната система относно култивирането на храна, включително относно етиката, свързана с тези разработки

Програмата ще финансира проекти, които предвиждат изследователски и иновативни дейности за справяне с различията и маргинализацията в селските райони и посрещане на социалните потребности на хората в уязвимо положение

Предложенията следва да допринесат за разширяване капацитета за интегриране на използването на енергия от изкопаеми горива и енергоемки суровини в моделирането и в социално-икономическия анализ в по-широк план, като се използва ефективния принос на дисцип

Проектните предложения трябва да предвиждат изследователски и иновационни действия в областта на социално справедливия и приобщаващ зелен и цифров преход

Проектните предложения трябва да се предвиждат научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика и биоикономиката

Ще бъдат финансирани научни изследвания за изясняване на причинно-следствените връзки между промяната в използването на природните ресурси и влиянието на демографски, социално-икономически и технологични фактори

ФНИ ще финансира проекти насочени към изследване и съвместно изграждане на условия за бъдеща красива и устойчива градска среда, градска транформация и дизайн на приобщаващи, удобни и зелени жилищни зони

Посолството на Китайската народна република в България информира, че е стартирала кампанията за кандидатстване за стипендиантската програма „Youth of Excellence Scheme“ на Китайското правителство за академичната 2023/2024 г.

Срокът за подаване на документи е удължен до 10.03.2023 г.

Aкадемичното ръководство на Икономически университет – Варна и Студентският съвет обявяват началото на тазгодишния конкурс за академичното отличие "Студент на годината" на ИУ – Варна. Конкурсът е под патронажа на ректора проф. д-р Евгени Станимиров.