Икономически университет – Варна

Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

До 04.04.2023 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2023/2024 г. Ако в указания срок не направите своя избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави след вход в личния Ви профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние", раздел "Обучение" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

Студентите от 1-ви курс могат да получат допълнителна информация за изборните дисциплини като влязат в eLearn акаунта си и последват следния линк https://e-learn.ue-varna.bg/course/index.php?categoryid=364

31 мар 2023Подобни