Икономически университет – Варна

Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

На 14.04.2024 г. (включително) изтича срокът, в който може да направите избор на дисциплини, включени в задължително избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2024/2025 г.

Изборът се прави след вход в личния Ви профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние", раздел "Обучение" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

12 апр 2024Подобни