Икономически университет – Варна

Начало
17
юни

Експерти от България и Норвегия представят мерки за адаптиране към измененията на климата и опазване на околната среда в малки и средни ферми.

Начало
03
юни

По време на форума ще бъде представена изложба "Новите лидери".

Начало
31
май

Вижте повече

Начало
25
май

Организаторите от УЦМ, Окръжен съд – Варна и Институт "Итера" са подготвили специални награди за класираните на призови места и грамоти за участниците в конкурса.

Начало
19
май

Ще бъдат връчени две поименни награди в областта на информатиката и правото, една специална награда в областта на маркетинга и още няколко на изявени студенти от ИТ специалностите на ИУ-Варна.

Начало
12
май

Събитието е предназначено за студентите чуждоезиково обучение, изучаващи правни дисциплини в периода на своето обучение, студенти по програма Еразъм+, както и за всички с интерес към материята.

Начало
15
май

Математическото състезание ще се проведе на 15 май 2021 г.

Начало
26
апр

По време на събитието студентите ще се запознаят с представители на различни отдели.

Начало
22
апр

на тема "Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия"

Начало
21
апр

"Дигиталните технологии и влиянието на Covid-19 върху туризма"