Икономически университет – Варна

8 декември - Празник на студентите

Скъпи студенти,

От името на академичното ръководство на Икономически университет – Варна и от свое име Ви поздравявам по случай студентския празник 8 декември!

Поколенията се сменят, но има една константа, която вълнува всяко от тях столетия наред винаги, когато зазвучи при празничен повод: „Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus… Vivat academia,… Semper sint in flore!“ („Да се веселим, докато сме млади… Да живее Академията… Нека всичко да цъфти.“). Студентският химн е единственият химн в света, който пеят всички студенти – независимо от своята държава, националност, религия или възгледи. Дали защото изразява изконната почит към академичното знание, или защото говори на универсалния език на младостта?!

Бъдете здрави и празнувайте младостта си, скъпи студенти!

Веселете се и винаги намирайте начин да „храните“ с нови вълнения любопитството си към пъстротата на света и живота! Осмелявайте се да мечтаете дръзко днес, за да се сбъдвате успешно утре! И „ако имате платна, не се вкопчвайте в котвата“!

Нека празникът ви е честит и споделен с верни приятели!

проф. д-р Евгени Станимиров
ректор на Икономически университет – Варна

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна
О Б Я В Я В А
със Заповед № РД 14.211 / 29.11.2022 г.
8 декември 2022 г. за неучебен ден

29 ное 2022Подобни