Икономически университет – Варна

Във връзка със зачестилите опити за преписване от студентите и с цел ограничаване на това явление

Начало
16
апр

Организиран от Студентски съвет.

Начало
26
фев

Лекция на английски език на тема "Contemporary urban growth: aspects and problems"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

Повече от катедра "Западноевропейски езици"