Икономически университет – Варна

Покана за участие в научна конференция "Мениджмънт и предприемачество"

Уважаеми дами и господа, колеги и приятели,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в традиционната и вече Девета научна конференция която ще се проведе на 19 и 20 октомври 2012 г. (петък и събота) в IV корпус на ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” № 25.

Тя се организира от Центъра по предприемачество Пловдив и катедра „Индустриален мениджмънт” към Технически университет – София, филиал Пловдив и има три секции:

  • Съвременни управленски проблеми
  • Икономика и предприемачество
  • Чуждоезиково обучение

Регистрирайте се за участие онлайн на адрес: http://mngmnt_conf.tu-plovdiv.bg/

От сайта на конференцията можете пряко да се свържете с нас на е-адрес: entcentre@abv.bg , на който очакваме:

  • резюметата на докладите ви до 25 септември 2012 г. и
  • самите доклади до 10 октомври 2012 г.

За изисквания към оформянето на докладите и за актуална информация, моля посетете сайта на конференцията: http://mngmnt_conf.tu-plovdiv.bg/ 

28 авг 2012Подобни