Икономически университет – Варна

Инициативата беше на отдел "Спорт" в Студентския съвет към Икономически университет – Варна

Събитието беше организирано съвместно от Университетския център по медиация и библиотеката на ИУ – Варна

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Конференцията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО. Участие взеха представители на университети, училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране и др.

Начало
17
окт

ИУ – Варна, Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge: R&BD ще открият Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

Начало
05
окт

Верни на нашата визия за развитието на креативен и предприемачески университет, създаващ реален принос за обществото, ние направихме важната стъпка към обединяването на всички предприемачески инициативи в рамките на единна структура, каквато ще бъде UEVA.

Начало
05
окт

За допълнителна информация и регистрация сканирайте QR кода.

Студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес.

Начало
28
сеп

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.