Икономически университет – Варна

Преподаватели, студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, работещи и обучаващи се в професионални направления 3.8 „Икономика“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“ в ИУ – Варна имат възможност за осъществяван

за летен семестър на академичната 2022/2023 г.

Срок за прием на документи от български кандидати - 20 ноември 2022 г.

Discover our new database for applied life sciences

От 3/10/2022 е осигурен временен едномесечен достъп до пълната колекция списания на научния издател Wiley - от територията на ИУ – Варна.

Студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес.

Начало
28
сеп

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Може би си чувал тези термини, но не си сигурен какво стои зад тях? А може би отдавна искаш да смениш професията и се чудиш как да го направиш?

Около 40-има студенти от 11 европейски държави ще прекарат следващия си семестър на студентски обмен по програма „Еразъм+“ в Икономически университет – Варна.