Икономически университет – Варна

Начало
15
май

В рамките на един час ще бъдат показани интересни бази и инструменти, подпомагащи работата на изследователите.

Възможност за участие на младежи до 25 години в организирана игра симулация - международен Модел на ЮНЕСКО на тема “Етика на използването на изкуствения интелект в образованието“

Начало
27
май

Форумът е организиран от Икономически университет – Варна и Националната агенция за оценяване и акредитация

Събитието провокира сериозен интерес и събра близо 50 присъстващи, на място в залата и чрез осигурения дистанционен достъп.

Конференцията се проведе в Русенския университет "Ангел Кънчев" на 25 и 26 април 2024 г.

Начало
17
май

За любителите на загадките. Елате да се позабавлявате, да проверите знанията си, а защо не и да си тръгнете с награда за най-добър отбор в последните дни на летния семестър.

Начало
09
май

Заповядайте на откриването на UEVA Startup Initiative Сезон 2

Възможност за обучение по стипендиантски програми на студенти се предлага от Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан за учебната 2024/2025 г.

Начало
07
май

на докт. Славена Стефанова Цонева

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти.