Икономически университет – Варна

Новини

Начало
26
апр

на докт. Тонина Величкова Янева

Начало
22
апр

Правила за участие в прегледа на студентската научна дейност

Срещата е по повод установяване на сътрудничество в сферата на научните изследвания между Икономически университет – Варна и полския университет.

Начало
22
апр

Четвърта подред среща дискусия университет – бизнес, която ще се излъчва на живо от ИУ – Варна

Редовна изпитна сесия - месец май 2024 г.

Начало
10
апр

По време на семестрите през академичната 2023/2024 г. всяка сряда от 13:00 до 14:00 ч. в Читалнята можете да се включите в срещите, организирани от университетската библиотека, на които да получите актуална информация.

Начало
09
апр
Край
23
апр

Сектор "Магистри" към отдел "Учебна дейност и студенти" в ИУ – Варна организира Дни на магистърско обучение.

MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13

Присъстващите студенти имаха възможност да научат за структурата на компанията и организацията на нейната дейност, спецификата на финансовата функция в нея, практическата връзка между финансово и управленско счетоводство...

Начало
15
апр
Край
19
апр

Вижте повече