Икономически университет – Варна

В събитието се включиха и студенти в Икономически университет – Варна, основно от специалност „Туризъм“, но интерес проявиха и обучаващи се в други специалности, представители на Студентския съвет и докторанти.

Събитието беше организирано в партньорство със Сдружение „Клуб 9000“

Форумът традиционно събира учени и практици в полето на проблемите на правните и икономически изследвания.

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

Научният форум бе посветен на честването на 75-ата годишнина от началото на обучението по специалност „Икономика и търговия“ (1948 г.) и 70-ата годишнина от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953 г.) при ИУ – Варна.

Форумът на 6.10.2023 г. даде възможност на учени, докторанти, студенти, специалисти от бизнеса и публичната администрация да споделят идеи, опит и експертиза в областта.

Инициативата за нея беше на отдел „Спорт“ към Студентския съвет и катедра “Езиково обучение и спорт”

Начало
21
окт

Проектът „Университет за гимназисти“ е безплатен и предназначен специално за ученици от 10, 11 и 12 клас

Резултатите от поредица изследвания по проект „Устойчиво потребление в градската среда – регионални различия“, финансиран от ФНИ, бяха представени на кръгла маса в ИУ – Варна на 29.09.2023 г.