Икономически университет – Варна

Участието във форума е част от изпълнението на дейностите по проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от ФНИ.

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД.

Стартъп програмата на Бизнес акселератора на ИУ – Варна започна. 10 студентски бизнес идеи ще се съревновават за наградите на нашите партньори.

Начало
19
дек
Край
09
яну

Поздравления по случай празниците!

Вижте повече

За участие в конкурса бяха представени 22 дипломни работи от висшите училища във Варна.

ЦИПНИКТ е създаден с решение на Академичния съвет на 13 декември 2012 г. като елемент от изпълнението на проекта за високотехнологична i-zona.

Партньор на средното училище при реализирането на дуалната система е фирмата „Еуроспед“ ЕООД, с която успешно си сътрудничи и ИУ – Варна.

Тя се проведе на 12.12.2022 г. при голям интерес от страна на студенти, преподаватели, служители.

Начало
13
дек

Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии е създаден на 13.12.2012 с решение на академичен съвет