Икономически университет – Варна

Каузата на благотворителното събитие бе в подкрепа на жени, страдащи от онкологични заболявания

Програмният продукт Hype software беше предоставен от Пламен Манев – управител на „Про софт“ ООД

Жак Семизов – 3-ти курс, специалност "Счетоводство и одит", е класиран във финалната тройка в категория "Стопански науки"

Подаването на документите е организирано онлайн от 6 до 13 март 2023 г.

Събитието се проведе присъствено

Документът съдържа 6 цели, 14 задачи и 33 показателя за измерване на изпълнението със съответни целеви стойности.

Събитието бе посветено на 60-годишнината от създаването на Колежа по туризъм към ИУ – Варна

Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти и ученици на територията на област Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

Конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" на Българската телеграфна агенция представи на 1 февруари т.г. във Варна приоритетите на политиките на сближаване в програмния период 2021 – 2027 година.

То се намира на етаж Н – 4 в академичната сграда и в неговата уютна атмосфера младите хора ще имат възможност да се срещат, за да обменят идеи, да работят заедно в екип, да учат и да творят, развивайки талантите си.