Икономически университет – Варна

Дискусията ще се проведе в две идентични сесии с начален час 11:15 ч. и 13:30 ч. Регистрация е достъпна онлайн или на място в деня на провеждане на дискусията. Заповядайте!

Начало
22
ное
Край
24
ное

Поредица от три идентични семинара за развитие на меки умения ("soft skills") за студенти от II-ри и по-горен курс на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ. Продължителността е 6 учебни часа, регистрация на място, онлайн или в кабинет 531, ет. 5, ИУ-Варна.

Дискусията ще се проведе в четири идентични сесии с начален час 9:15 ч., 11:15 ч., 13:30 ч., 15:15 ч. Регистрация на място или онлайн.

Начало
30
окт

Обучението е последно от този вид. Продължителността 6 учебни часа, началото е в 10:15 ч. до 16:30 ч. с включени почивки. Регистрация за участие: онлайн или на място.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 12.01.2024 г. Начало на изпълнение на проектите, одобрени за финансиране – 01.08.2024 г.

Начало
12
окт

Състезанията са за студенти от II-ри и по-горен курс, ще се проведат в три идентични сесии, всички на 12.10.2023 г. с начални часове 11:15 ч., 13:30 ч. или 15:15 ч. в зала 446. Необходима е регистрация - на място в залата.

В олимпиадата на 11 ноември 2023 г. право на участие имат студенти от 19 до 29 навършени години от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър на варненските висши училища. Срок за записване 06 ноември 2023 г. Място на провеждане: зала 128, ет. 1, ИУ-Варна.

Начало
03
окт
Край
05
окт

Ролевите игри ще се проведат във вторник 03.10.2023 г. и четвъртък 05.10.2023 г., в зала 446 на Икономически университет - Варна. Начален час: 10:15 ч. и 13:30 ч., регистрация онлайн или на място.

Начало
05
окт

Семинарът ще се проведе на 05.10.2023 г. от 10:15 ч. в зала 446 на Икономически университет - Варна. Продължителност 3 учебни часа. Изисква се регистрация - онлайн или на място.

Начало
02
окт
Край
11
окт

Поредица от шест идентични семинара за развитие на меки умения ("soft skills") за студенти, с начален час 10:15 ч. и продължителност 6 учебни часа. Регистрация на място в зала 446 или онлайн.