Икономически университет – Варна

Начало
19
окт

Вижте повече

Начало
13
окт

на докт. Андрей Георгиев Минчев

Начало
29
сеп
Край
30
сеп

Конференцията и форумът са посветени на 60 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна.

Конференцията има за цел да изследва уместността на стоицизма – философия, основана от Зенон от Китион преди повече от две хилядолетия – за справяне с многостранните предизвикателства, пред които е изправен нашият свят днес.

Той участва в двудневен международен образователен форум, организиран от Община Варна, чийто домакин е висшето училище

Начало
15
сеп

на докт. Милена Димитрова Бенева, докторска програма "Финанси"

Икономически университет – Варна преобявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г.

Начало
12
окт
Край
14
окт

Покана за участие. Конференцията е организирана в партньорство с АЗПБ и РАПИВ.