Икономически университет – Варна

Начало
15
апр
Край
16
апр

Традиционно събитие, което обединява бизнеса, образованието и науката в търсене на път към обсъждане на актуални теми за развитието на туризма и намирането на работещи решения.

Начало
31
мар

За членове на академичния състав и служители на ИУ – Варна

Начало
30
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Начало
29
мар

Преглед на електронните ресурси на Библиотеката; Стратегии за търсене и управление на резултатите; Web of Science с нов интерфейс и функционалности. Платформата Mendeley - създаване на библиотека и цитиране.

Начало
07
мар

Кръглата маса се провежда с цел да се дискутират основните предизвикателства пред развитието на туризма в България и света, решенията чрез иновации и инвестиции в изследователска дейност и обучение на кадри в бранша, за да бъде българският туристическия б

Начало
18
фев

на докт. Константин Георгиев Капитанов

Начало
31
яну

на докт. Илин Павлинов Димитров

Начало
26
ное

Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet

Начало
19
ное

Решаване на предизвикателствата пред висшето образование и пазара на труда в контекста на дигитализацията

Начало
12
ное

Конференцията е организирана от Център за качество на стоките и потребителска защита и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.