Икономически университет – Варна

Начало
18
юни

Посветена на 30-годишнината от създаването на катедра "Аграрна икономика" и част от събитията посветени на 100-годишнината на Икономически университет - Варна. Организирана със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.

Начало
18
юни

на докт. Надежда Стоянова Костадинова

Начало
08
юни

Ще бъдат представени възможностите за финансиране, предоставяни от фонд "Научни изследвания" и програма "Мария Кюри", адресирани към представители на академичния и преподавателски състав, докторанти и млади учени.

Начало
03
юни

По време на форума ще бъде представена изложба "Новите лидери".

Начало
25
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Начало
23
апр
Край
24
апр

Събитието се организира с подкрепата на Община Варна, Министерството на туризма, Икономически университет – Варна и катедра "Икономика и организация на туризма"

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

Начало
20
апр

на докторант Христина Руменова Сантана

Начало
16
апр

на докторант Невена Димитрова Желязкова