Икономически университет – Варна

Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"

Катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна Ви кани да вземете участие в Международната научна конференция „Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието“, която ще се проведе на 18.10.2024 г. по случай 55-годишнината на катедрата.

Може да участвате с доклад на английски или български език.

След провеждане на конференцията ще бъде издаден онлайн сборник с доклади с ISBN. Сборникът с доклади от конференцията ще е индексиран в Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar, Research Papers in Economics (RePEc).

Вижте повече за конференцията на нейния уеб сайт: http://informatics.ue-varna.bg/conference/

02 юли 2024Подобни