Икономически университет – Варна

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров е сред лекторите на форума.

Престижното състезание се проведе от 14 до 16 май 2021 г. в Икономически университет – Варна

За получаване на стипендии от програма Фулбрайт за български учени, PhD и за гостуващи изследователи (докторанти) в САЩ

Начало
19
май

Ще бъдат връчени две поименни награди в областта на информатиката и правото, една специална награда в областта на маркетинга и още няколко на изявени студенти от ИТ специалностите на ИУ-Варна.

Призовите места ще бъдат по отделно за студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Класираните на първите три места студенти от двете категории ще получат парични награди и грамоти.

Кандидатите за наградата могат да бъдат номинирани от всички научни дисциплини.

Нашите участници имаха възможност да покажат своите знания и да натрупат безценен опит в работата в международен екип, анализа на пазари и разработването на маркетингови стратегии заедно с още 115 студенти от 11 университета.

Тази година във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване безопасността на участниците, конференцията ще се проведе ОНЛАЙН, посредством платформата ZOOM.

Срок за предаване на тезисите - 12 май 2021 г.

на тема "Време ли е за цялостно нулиране"