Икономически университет – Варна

Начало
13
май

На място ще се срещнете с четирима гост-лектори от бизнеса.

Темата на лекцията е "Управление на риска в митническия контрол", а лектори ще бъдат преподаватели от трите партниращи си университета.

Discover advanced functions of My EBSCOhost Folder (16/5); Academic Search™ Complete – top information source across all disciplines (19/5); Discover our new database for applied life sciences (23/5)...

Начало
19
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

Начало
09
май

Гост-лектор арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна

График за редовна изпитна сесия за I, II, III курс и магистри (V курс - ДНДО и СПН) - месец юни 2022 г.

Начало
17
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище.

Начало
13
май

Лектор: Лъчезар Стаменов – търговски директор на „СИЕНСИС“ АД

Участваха студенти от Индонезия, Полша, Армения, Испания, Германия, Русия, Франция, Румъния.

Стажантската програма на НСОРБ е част от Програмата за партньорство с висшите училища.