Икономически университет - Варна

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Студентите поставиха актуални въпроси за електронното обучение, онлайн КСП, Стратегията за развитие на висшето образование

За всички студенти, подали заявление

Стажът се провежда в рамките на Европейска програма за мобилност Еразъм+ за зимния/летния семестър на 2020/2021 академична година.

ИУ-Варна кани всички свои бивши входящи Еразъм студенти да участват в конкурса и да подготвят свои творби, в които да споделят впечатленията си от преживяното в ИУ-Варна.

Срокът на проучването е до 02 август 2020 г.

Срокът на проучването е до 02 август 2020 г.

До 01.08.2020 г. за читателите на Библиотеката е осигурен достъп до издания на Pearson

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Начало
23
юни

Обучителен семинар, засягащ теми като дигитален маркетинг, бранд мениджмънт и организация на корпоративни събития.