Икономически университет - Варна

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Начало
19
сеп

Академичното ръководство кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели

Начало
18
сеп
Край
19
сеп

Първокурсниците ще имат възможността да опознаят своя университет.