Икономически университет – Варна

Срокът за изпращане на разработките е до 20 април 2022 година.

Успешно приключи пореден етап на международния проект ESSENCE.

За студентите от 1, 2 и 3 курс ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

Начало
21
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Събитието бе част и от календара с прояви, посветени на 100-годишнината на финансовата наука в Икономически университет – Варна

Начало
04
апр
Край
15
апр

Центърът за магистърско обучение към ИУ – Варна организира Дни на магистърско обучение.

Заповядайте на финалното публично представяне на близо 40 изгряващи стартъпи от над 15 университети, подкрепяни от техните бизнес инкубатори, външни експерти и индустриални партньори.

Начало
09
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 7 април 2022 г.

Събитието е част от 10-тото юбилейно издание на организираната под егидата на ОИСР "Световна седмица на парите" (21-27 март) и е посветено на 100 годишнината на финансовата наука в най-старото висше икономическо училище в България

Всички изпити в Икономически университет – Варна се провеждат присъствено.