Икономически университет – Варна

Представяне на заявка за участие в срок до 28-ми октомври 2022 г. на e-mail адрес: spm@ue-varna.bg. Провеждане на олимпиадата: от 09.30 ч. до 12.00 ч. на 5-ти ноември 2022 г. в зала 128 на ИУ – Варна.

Студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес.

Начало
28
сеп

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.

Индийската страна ще осигури на одобрените кандидати двупосочни самолетни билети в икономична класа, безплатна студентска виза, настаняване и дневни пари.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

Може би си чувал тези термини, но не си сигурен какво стои зад тях? А може би отдавна искаш да смениш професията и се чудиш как да го направиш?

Начало
06
окт

Вижте повече

Концепцията на проекта напълно съвпада с принципите и дейностите, заложени в Хартата за висше образование на програма „Еразъм+“, които да стимулират опазването на околната среда.

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.