Икономически университет – Варна

Събитието ще бъде пресечна точка на заинтересовани страни от цяла Европа - стартъпи, индустриални бизнеси, международни корпорации и др.

Начало
18
окт

ИУ – Варна се включва в акция по кръводаряване с цел да бъдат обезпечени с кръв и кръвни продукти потребностите на пациентите на лечебни заведения от областта.

ИКТ Клъстер – Варна, е стратегически партньор на Икономически университет – Варна и получи специална табела на почетната Стена на стратегическите партньори на Студентската улица в академичната сграда

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 15.10.2022 г. от 16:00 часа в Социалната чайна (The Social Tea house).

Програмата "Panda Labs" на WWW България е насочена към ангажирането на учениците и младежите на възраст от 15 до 25 години с въпросите за околната среда и климатичните промени. Желаещите да участват в програмата могат да се регистрират от 20.09 до 20.10.2

Учебно разписание за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ОКС "магистър" - редовно и задочно обучение

Инициативата беше на отдел "Спорт" в Студентския съвет към Икономически университет – Варна

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Неговата мисия е да насърчава предприемаческия дух у студентите във висшето училище и да подпомага развитието на техните предприемачески идеи.

Начало
17
окт

ИУ – Варна, Junior Achievement България („JA България“) и дъщерното й дружество The Edge: R&BD ще открият Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации.