Икономически университет – Варна

Успешно приключи пореден етап на международния проект ESSENCE.

Начало
21
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Събитието бе част и от календара с прояви, посветени на 100-годишнината на финансовата наука в Икономически университет – Варна

Начало
18
апр

на тема "Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия и несигурна глобална среда"

Начало
27
апр

на докт. Янко Георгиев Георгиев

За академичната 2022/2023 година

Краен срок за участие - 31 май 2022. Отличените творби ще бъдат включени във фотоалбум и ще участват в изложба, която ще се проведе във Factoría de Arte y Desarrollo („Фабрика за изкуство и развитие“) в Мадрид.

Начало
30
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Н. Пр. Петко Дойков и екипът му посрещнаха групата от ИУ – Варна и изразиха готовност българската мисия да съдейства на университета при установяването и развитието на партньорски отношения с институции в Сърбия.

Събитието е част от 10-тото юбилейно издание на организираната под егидата на ОИСР "Световна седмица на парите" (21-27 март) и е посветено на 100 годишнината на финансовата наука в най-старото висше икономическо училище в България