Икономически университет – Варна

Новини

Домакин е Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия, партньор на ИУ – Варна и в изпълнение на проект PROMINENCE.

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия

Списък на класираните студенти

Информирайте се предварително за условията за влизане в страната, в която ви предстои да извършите мобилност по програма "Еразъм +"

В кроса взеха участие студенти от 4 университета.

Темата бе "Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни"

Участваха представители на академичната общност, съдебната власт, сертифицирани медиатори и обучители

Програмата възнамерява да отвори прозорец за сътрудничество, като приветства гост-преподаватели от партньорски университети, за да изнесе лекции, курсове, семинари или семинари.

Домакин е Университет Париж-I Пантеон-Сорбона, партньор на Икономически университет - Варна по проект FIN-TECH

Отлага се провеждането на неположените изпити от минали учебни години и тези по индивидуален план, обявени за периода 29.10. – 12.11.2020 г.