Икономически университет - Варна

Събития

Начало
26
сеп

Начало
26
сеп

Начало
19
сеп

Академичното ръководство кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели

Начало
18
сеп
Край
19
сеп

Първокурсниците ще имат възможността да опознаят своя университет.

Начало
20
юни

Начало
16
апр
Край
17
апр